IncassoBV.nl maakt geen gebruik van cookies of andere scripts om zo informaties over bezoekers te verzamelen. Wanneer u een vordering heeft ingediend, worden uw gegevens bewaard op een beveiligde server en alleen gebruikt voor het doel waar ze voor achter gelaten zijn.