Pre incasso is een traject waarin wordt geprobeerd uw debiteur voor de laatste keer tot betalen te bewegen voordat er extra incassokosten in rekening worden gebracht.  Bij een incassotraject moet men immers rekening houden met de wettelijke rente en administratieve kosten die er bijkomen. Vooral kleine en midden bedrijven profiteren van een pre incasso, met name voor vaste klanten. Deze klanten zouden afgeschrikt kunnen worden wanneer er een incassotraject gestart wordt.

Een pre incasso wordt per brief of per mail verstuurd, op het briefpapier van Incasso BV.  Hierin wordt dan duidelijk vermeld dat het openstaand bedrag door de debiteur betaald dient te worden om een incasso traject met extra kosten te voorkomen. Wanneer de debiteur niet betaalt in het pre incasso traject, zit er niks anders op dan het incassotraject in gang te zetten. Wilt u een pre incasso traject starten? Vermeld dit dan duidelijk tijdens het indienen van uw incasso opdracht.