Van minnelijke incasso is sprake als er geen rechtbank wordt ingeschakeld. Een minnelijke incasso is dus een buitengerechtelijk incassotraject. Het allergrootste deel van de trajecten waar we het hier over hebben dus. Onder de minnelijke incasso activiteiten valt : aanmaning versturen, telefonisch aanmanen, betalingsregeling treffen en deze gestand laten doen. Vaak wordt de vordering al in het minnelijke incasso traject geïncasseerd. Pas als hierbij de middelen uitgeput raken is het aan de orde om over te gaan tot een gerechtelijke procedure. Uiteraard scheelt de keuze voor het minnelijke traject veel tijd, inspanning en geld. Het is namelijk niet nodig om uw debiteur te dagvaarden en een vonnis te halen.