Hoelang houden jullie het geld vast als de debiteur betaald heeft?
Wanneer de debiteur zijn openstaande vordering aan ons voldaan heeft, zullen wij uw geld binnen 24 uur overboeken naar het door u gegeven rekeningnummer.

Wat doen jullie met onze bedrijfsgegevens?
Deze gegevens worden opgeslagen in onze klantensysteem, en kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinde en klanttevredenheidsonderzoeken. Deze gegevens zullen echter nooit doorverkocht worden aan derde.

Wat zijn voor ons als opdrachtgever de kosten?
Wanneer wij de vordering succesvol incasseren kost het u als opdrachtgever geen geld. Blijkt dat de vordering niet inbaar is dan vragen wij een vergoeding conform de tarievenlijst. In de meeste gevallen kost het u dus helemaal niks.

Kunnen wij ook gerechtelijk gaan?
Ja u kunt er ook voor kiezen om gerechtelijk te gaan. Wel moet u rekeninghouden met het feit dat het minnelijke incasso trajec verplicht is en een gerechtsdeurwaarder en of een incassoadvocaat hier circa € 75,00 per uur voor rekend.

Wat als de debiteur aan ons (de opdrachtgever betaald)?
Dan dient u dit bij ons te melden zodat wij dit bedrag bij de debiteur in mindering kunnen brengen. Blijkt dat de debiteur de incassokosten niet aan ons voldoet en wel aan u heeft uw vordering wel geincasseerd dan zullen wij deze kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

Bieden jullie ook advies?
Ja, 85% van de opdrachtgevers worden geadviseerd zowel voor het incassotraject als tijdens het incassotraject. De overige 15% weet al hoe alles precies werkt en heeft geen advies nodig.

Hoe hoog scoren jullie?
Dit is altijd een lastige vraag, het slagingspercentage hangt van verschillende factoren af zoals het soort vordering, betreft het een lening, een factuur, contributieachterstand etc. Toch kunnen we met 100% zekerheid zeggen dat wij circa 89% score op de gemiddelde factuur jonger dan 12 maanden waarvan de gegevens van debiteur bekend zijn.