MKB Incasso bureau is het onderdeel van Incasso BV dat zich inzet voor het MKB incasso bedrijfsleven. Dit houdt in dat wij voor grote, middel en kleine bedrijven vorderingen incasseren op basis van no cure no pay. No cure no pay betekent, dat wanneer de vordering niet geïncasseerd wordt, het u als opdrachtgever geen geld kost. Incasso BV focust zich op het minnelijke traject, omdat uit onze ervaring blijkt dan het gerechtelijke incasso traject een groot risico is voor de ondernemer en dit proberen wij juist te voorkomen.