Een gerechtelijk incassotraject, is een incassotraject dat verloopt via de rechter. De debiteur wordt gedagvaard en in staat gesteld zich te verweren. De dagvaarding wordt geschiedt door een advocaat. Komt de debiteur niet naar de zitting of wordt het verweer door de rechter als ongeldig beoordeeld, dan komt er een vonnis waarin de debiteur wettelijk wordt verplicht te betalen. Hierna kunnen er tegen de debiteur maatregelen worden getroffen als beslaglegging op bankrekeningen, beslaglegging op roerende of onroerende goederen en beslag op loon of uitkering. Over het algemeen wordt het gerechtelijk incassotraject pas ingezet nadat het minnelijke traject geen resultaten heeft opgeleverd. Incasso BV kan de volledige begeleiding van de gerechtelijk incasso voor u uit handen nemen.