Wanneer in het gerechtelijk incassotraject een vonnis gehaald is bij de rechter waarin is vastgesteld dat uw debiteur wettelijk verplicht is te betalen, is het nog steeds niet gezegd dat men dit ook doet. Gebeurt dit nog steeds niet, dan kan Incasso BV voor u een deurwaarder in arm nemen. Een deurwaarder is iemand die een gerechtelijk vonnis ten uitvoer legt, dit als ambtenaar met een wettelijke status. Wat een deurwaarder kan doen is wat al onder het kopje gerechtelijk incasso is genoemd: maatregelen treffen als beslaglegging op bankrekeningen, beslaglegging op roerende of onroerende goederen en beslag op loon of uitkering. Uiteraard zijn hier ook weer kosten aan verbonden. Als u het inschakelen van een deurwaarder aan Incasso BV uitbesteedt, kunt u hier vaak ook nog kortingen op krijgen vanwege gunstige afspraken tussen Incasso BV en deurwaarder partijen op basis van volume.

Voordat een gerechtelijke incasso wordt gestart en naderhand mogelijk een deurwaarder wordt ingeschakeld, zullen we altijd van te voren vragen: wat wilt u nu dat wij voor u gaan doen? Er gaan dan namelijk extra kosten spelen en dan wordt het een afweging of u die wilt maken en dat heeft te maken met de inschatting van de kansen om te kunnen incasseren, dit heeft weer alles te maken met de solvabiliteit van uw debiteur. daar waar niets te halen valt, is het goed geld naar kwaad geld brengen. U mag van ons een advies verwachten hoe hierin een afweging te maken. Incasso BV beschikt hierbij over diverse mogelijkheden om kredietwaardigheid en solvabiliteit van partijen in te schatten die u als bedrijf of als particulier niet heeft. Als u wilt dat wij de zaak opheffen dan zullen wij dit doen, hier zullen dan ook geen kosten aan verbonden zijn. Als u verder wilt gaan zullen we exact met u doornemen wat dat inhoudt, wat het een en ander kost en welke kansen op het incasseren van welke bedragen er liggen. Vervolgens gaan wij voor u aan de slag!